สพอ. ดงหลวง ติดตามการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1 เพิ่มเติม

เข้าชม 23 ครั้ง

สพอ. ดงหลวง ติดตามการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1 เพิ่มเติม

วันที่ 11 ตุลาคม 2564

นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯประจำตำบลดงหลวง (นพต.) ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ หมู่ที่6 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ตรวจสอบและเน้นย้ำในเรื่องการดำเนินงานให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมติดตามรายงานปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดต่อไป…

 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

………………………

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

# สพอ. ดงหลวง  # นพต.ดงหลวง

(Visited 23 times, 1 visits today)