👨‍👩‍👧‍👦 อ.ดงหลวง ช่วยเหลือเด็กที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากโควิด -19 💞

เข้าชม 15 ครั้ง

👨‍👩‍👧‍👦 อ.ดงหลวง ช่วยเหลือเด็กที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากโควิด -19 💞

ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง บ.ชะโนด ต.ชะโนดน้อย

🌻 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง มอบนายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ตำบลชะโนดน้อย ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อมอบทุนเด็ก พบปะ เยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กที่ได้รับทุน
✍ ตามโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ร่วมใจผูกรัก ปันสุข ยิ้มสู้โควิด” ในพื้นที่ตำบลชะโนดน้อย โดยมีเด็กรับทุน จำนวน 12 ราย
“ภาพ/ข่าวโดย สพอ.ดงหลวง”

🌎 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for good”🌍

(Visited 15 times, 1 visits today)