👨‍👩‍👧‍👦 กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ มอบทุนช่วยเหลือเด็กที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากโควิด -19 💞

เข้าชม 13 ครั้ง

👨‍👩‍👧‍👦 กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ มอบทุนช่วยเหลือเด็กที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากโควิด -19 💞

🌻 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง มอบนายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอ และทีมงาน สพอ.ดงหลวง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อมอบทุนเด็กและพบปะ เยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กที่ได้รับทุน
✍ ตามโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ร่วมใจผูกรัก ปันสุข ยิ้มสู้โควิด” ในพื้นที่ตำบลหนองแคน โดยมีเด็กรับทุน จำนวน 28 ราย

🌎 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for good”🌍

ภาพ/ข่าวโดย สพอ.ดงหลวง โทร.042 697 052

(Visited 13 times, 1 visits today)