👩‍👦นายอำเภอดงหลวง มอบทุนช่วยเหลือเด็กที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากโควิด -19 💕

เข้าชม 20 ครั้ง

👩‍👦นายอำเภอดงหลวง มอบทุนช่วยเหลือเด็กที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากโควิด -19 💕

🌻 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยนายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอ และทีมงาน สพอ.ดงหลวง ได้ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อมอบทุนเด็กและพบปะ เยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กที่ได้รับทุน
✍ ตามโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ร่วมใจผูกรัก ปันสุข ยิ้มสู้โควิด” บ้านเลื่อนเจริญ ม.4 ต.ดงหลวง จำนวน 2 ราย โดยมีผู้ใหญ่บ้าน บ้านเลื่อนเจริญ เป็นผู้ประสานการดำเนินงานในพื้นที่ฯ

🌎 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Chane for good”🌍

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง โทร.042 697 052

(Visited 20 times, 1 visits today)