📢 พช.ดงหลวง จัดประชุมขับเคลื่อนสตรีฯ🔈📢

เข้าชม 13 ครั้ง

📢 พช.ดงหลวง จัดประชุมขับเคลื่อนสตรีฯ🔈📢
👉 ณ อาคารอยู่ดีมีสุข ที่ว่าการอำเภอดงหลวง
👉วันที่ 1 กันยายน 2564 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ น.ส.เพ็ญพัฒน์ สุระแสง พัฒนากรตำบลดงหลวง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงหลวง เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีระดับตำบล การบริหารจัดการกองทุน การบริหารจัดการหนี้ ประจำปี 2564 การจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีระดับตำบล ปี 2565

🌎 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for good “🌍

(Visited 13 times, 1 visits today)