พช.ดงหลวง เร่งมือขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดล

📢 พช.ดงหลวง เร่งมือขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดล🌾
▶️ วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมนายอธิศักดิ์ หอมกุหลาบ นายช่างโยธาชำนาญงาน และทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ(นพต.) ได้ออกตรวจวัดงานการขุดปรับปรุงพื้นที่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” รายนายเรืองชัย วงค์กระโซ่ ครัวเรือนต้นแบบบ้านน้ำบ่อ ม.3 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
👉 ทั้งนี้ อำเภอดงหลวงมี ครัวเรือนต้นแบบในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 ครัวเรือน/แปลง

🌍 ” เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕” : Change for good 🌍

(Visited 24 times, 1 visits today)