พอ.ดงหลวง ร่วมประชุม ติดตามการดำเนินงาน อปท.

วันที่ 8 มิถุนายน 2556 นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอดงหลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม พร้อมนี้ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 11 times, 1 visits today)