พช.ดงหลวง ลุยเข้ม “โคก หนอง นา โมเดล “

24 เม.ย.64 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง นายอธิศักดิ์ หอมกุหลาบ นายช่างโยธาชำนาญงาน ได้ออกติดตามความก้าวหน้าการขุดสระ-คลองใส้ไก่-ห่มดินเตรียมพื้นที่ปลูกผัก ต้นไม้ ตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล พช.” แปลงนายสันติ เชื้อคำฮด บ้านโพนสว่าง ม.6 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

(Visited 27 times, 1 visits today)