พช.ดงหลวง เร่งมือ ขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดลฯ

พอ.ดงหลวง พร้อมทีมงานพัฒนากร นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) เร่งขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ ตามโครงการ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(Visited 15 times, 1 visits today)