พอ.ดงหลวง พร้อมทีมงาน : ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔

▶️ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ▶️นายบุญช่วย [...]

อ่านต่อ