พอ.ดงหลวง ร่วมประชุมประจำเดือน

✍ พอ.ดงหลวง ร่วมประชุมประจำเดือน (ร่วมมือ)

ณ ห้องประชุม สพจ.มห. ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑
🔈📢 วันนี้ (๒๙ มกราคม ๒๕๖๔) นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
👉 ในการนี้นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย✍✍

🌍 ข่าวโดย สพอ.ดงหลวง “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเอง ภายในปี ๒๕๖๕”CDD MUKDAHAN : Change for Good 🌍

(Visited 17 times, 1 visits today)