พช.ดงหลวง เร่งดำเนินการติดตามการขับเคลื่อนกองทุนฯ สตรี

นายพัฒนา วงศ์ประทุม พอ.ดงหลวง จัดประชุมเพื่อติดตามการชำระหนี้และสร้างความเข้าใจกับสมาชิกที่ค้างชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงหลวงและติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนฯ ที่ได้รับเงินทุนหมุนเวียน โดยมีสมาชิกในพื้นที่ตำบลดงหลวงเข้าร่วมการประชุมฯ

(Visited 23 times, 1 visits today)