🥬🥕🌽สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักประจำครัวเรือน🍅🍌🌶

🥬🥕🌽สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักประจำครัวเรือน🍅🍌🌶

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง
▶️ วันที่ 13 ม.ค.64 นายลบ คำมุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน บ.หนองยาง ม.8 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง ได้มอบเมล็ดพันธุ์บวบหอมพื้นเมือง สนับสนุนธนาคารเมล็ดพันธ์ผัก เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนและแจกจ่ายให้ครัวเรือนอื่นได้นำไปปลูกต่อไป ภายใต้แนวคิดของกรมการพัฒนาชุมชนและบรรลุเป้าประสงค์ของ UN “Sustainable Development Golds : SGDs) Zero hunger

🌍 ข่าวโดย พช.ดงหลวง “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕” 👉CDD MUKDAHAN : Change for good 🌍

(Visited 30 times, 1 visits today)