🏥 ดงหลวงจัดประชุมคณะกรรมการ EOC ครั้งที่ 3/2564 🚑

🏥 ดงหลวงจัดประชุมคณะกรรมการ EOC ครั้งที่ 3/2564 🚑

🔈🔈วันที่ 12 มกราคม 2564 นายชัชวาลย์ ทองชน นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) อำเภอดงหลวง กรณีเฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID – 19 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับโรคและภัยสุขภาพระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command : C)และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) เพื่อป็นเครื่องมือสำคัญในระบบสั่งการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
▶️ ในการนี้ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ได้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง ชั้น 2

🌎 ข่าวโดย พช.ดงหลวง”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕” CDD MIKDAHAN : Change for good 🌎

(Visited 36 times, 1 visits today)