นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ให้คำแนะนำสมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์ลูกผสม (กลุ่มนางล้อม ภูดี) บ้านปากช่อง หมู่ที่ 9 ตำบลกกตูม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง [...]

อ่านต่อ

พจ.มุกดาหาร ติดตามพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พจ.มุกดาหาร ติดตามพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหล [...]

อ่านต่อ