?รวมพลังคนไทย รวมใจต้านไวรัสโควิด 19?

?รวมพลังคนไทย รวมใจต้านไวรัสโควิด 19?
? วันที่ 14 มีนาคม 2563 นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3,4,6,7,8,9,11, 12,13,15,16 จิตอาสา และกลุ่มสตรีแปรรูปผ้าตำบลกกตูม ร่วมจัดกิจกรรมผลิตหน้ากากอนามัยร่วมใจต้านภัยโควิด 19 ณ ศาลาการเปรียญวัดกลาง บ้านแก่งนาง ม.7 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ จากกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการในวันที่ 14-15 มีนาคม 2563
? ทั้งนี้ ในวันแรกสามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้จำนวน 500 ชิ้น
?ข่าวโดย สพอ.ดงหลวง “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for Good?

(Visited 199 times, 1 visits today)