? อำเภอดงหลวง รณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน COVID 19?

? อำเภอดงหลวง รณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน COVID 19?
?วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานเปิดและร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ต้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีน และแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้แจ้งเตือนผ่านสื่อให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสฯ
➡️ในการนี้ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดงหลวง
?ข่าวโดย สพอ.ดงหลวง “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for Good?

(Visited 122 times, 1 visits today)