ดงหลวง ติดตามสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

? ดงหลวง ติดตามสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ?
?วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยนายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอ กำนันตำบลหนองแคน นายทหารปฎิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน ได้ออกมาติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนแก่สมาชิกกลุ่ม ณ ห้องประชุมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร?
?ภาพข่าว โดย สพอ.ดงหลวง “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good?

(Visited 49 times, 1 visits today)