ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดงหลวง

เข้าชม 20 ครั้ง

๒๕ ก.ย.๖๒ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง และทีมงาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมแกนนำองค์กรสตรีเพิ่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวงชั้น ๒

(Visited 20 times, 1 visits today)