@พช ดงหลวง วันที่ 25 เม.ย 62 นายสุรชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

@พช ดงหลวง 21 เม.ย. 62 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ นายนิวัฒนพงษ์ นาโสก นว.พช.ปฏิบัติการ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กลุ่มเป้าหมาย ม2,6 ต.หนองแคน หมู่บ้านละ 15 ครัวเรือน ณ ศาลาประชาคมฯ ม.2 บ้านหนองแคน อ.หนองแคน จ.มุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ