25 ก.พ.62 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พ้ฒนาการอำเภอดงหลวง ให้บริการข้อมูลผู้แทนสาธารณสุขอำเภอดงหลวงและให้คำแนะนำการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาศ้กยภาพสตรีดงหลวงแดนวิมาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

22 ก.พ.62 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พี้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้ออกมานิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

20 ก.พ.62 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน และเยี่ยมครอบครัวพัฒนาตัวอย่าง ณ ศาลาประชาคมบ้านปากช่อง ม.9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร