26 ธค.61. วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ.คำชะอี จ.มกดาหาร โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.มห.ประธานเปิดงาน นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักบริหาร พท.อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอคำชะอี อำเภอดงหลวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร อปท.กลุ่มมวลชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

26 ธ.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง นายนิวัฒนพงษ์ นาโสก พัฒนากร นายจำนง เชื้อคำจันทร์ กำนันตำบลหนองแคน จัดฝึกอบรมโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองแคน ม.2 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

25 ธ.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ออกร่วมกิจกรรมโครงการสมัชชาต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับ สภ.กกตูม ผู้ใหญ่บ้านแกนาง ม.7,11,13 ผู้ใหญ่บ้านนาหินกอง ม.8 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน การจัดเก็บ จปฐ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 85 คน

@ สพอ.ดงหลวง วันที่ 25 ธ.ค. 61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้นายวิษณุ ทองบพิตร นว.พช.ปก. ดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนวันที่สอง) นำเสนอผลการวิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอบรม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้จริง ตามแนวนโยบายสานพลังประชารัฐ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหนาวงาม ม.8 ต.หนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร