ันที่ 29 ม.ค. 62 เวลา 13.30 น.นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดงหลวง โดยมีกลุ่มสตรีเานอโครงการขอกู้เงินฯ จำนวน 8 กลุ่ม 41 คน เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร

เข้าชม 197 ครั้ง
(Visited 197 times, 1 visits today)