สพอ.ดงหลวง นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ดำนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานและสร้างกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านชะโนดน้อย หมูที่ 3 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง

เข้าชม 81 ครั้ง
(Visited 81 times, 1 visits today)