สพอ.ดงหลวง วันที่ 15 ม.ค. 62 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงานประชุมเชิงปฎิบัติการ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน จำนวน ๑๒๐ คน ประเด็นการจัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนสมาชิก การจัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนการชาระหนี้เดิม การเพิ่มจำนวนสมาชิกอย่างน้อยหมู่บ้านละ 10 คน และมาตรการ 5 ต 1.ตรวจสอบ 2.ติดตาม 3.ต่อเติม 4.ตักเตือน 5.ตี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง

เข้าชม 28 ครั้ง
(Visited 28 times, 1 visits today)