8 ม.ค.61 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง และ น ส.นัทธมน ห้วยทราย พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สทบ สาขา 8 ได้มาสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านทรายทอง หมู่ที่ 15 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และได้ให้คำแนะนำการบริหารจัดการกองทุน การติดตามหนี้ค้างชำระ และช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

เข้าชม 25 ครั้ง
(Visited 25 times, 1 visits today)