สพอ.ดงหลวง วันที่ 18 ธ.ค. 61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยทีมงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนวันที่หนึ่ง เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทักษะการถ่ายทอด วิเคราะห์อาชีพตามศักยภาพของชุมชน ทุนชุมชน โอกาสความสำเร็จ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

18 ธ.ค. 61 การปฏิบัติงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ ๙ และสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว”ณ วัดบ้านกกตูม ม.1 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

สพอ.ดงหลวง วันที่ 17 ธ.ค. 61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้นายถนัด ม่วงนาคำ พัฒนากรประจำตำบลดงหลวง พร้อมด้วยนายวิษณุ ทองบพิตร นว.พช.ปก. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจการสำรวจข้อมูล จปฐ. แก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

17 ธ.ค. 61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยนายนิวัฒนพงษ์ นาโสก ฬฒนากร ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจการสำรวจข้อมูล จปฐ แก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ ในพื้นที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

15 ธ.ค.61 นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นอภ.ดงหลวง นำหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารทัองถิ่น จิตอาสา กำนัน ผญบ. ปชช.ต.พังแดง ฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สาธารณ บ.ติ้ว และฝายน้ำล้นห้วยบางทราย บ.ติ้ว ม.3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จำนวน 200 คน

[...]

อ่านต่อ

12 ธ.ค.61 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์สืทธิ์ สกุลลิขเลศสีมา รองผูว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะติดตามการดำเนินงาน ศปปส.อ.ดงหลวง ได้มาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหาร อปท./สถานศึกษา กำนัน ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม และรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง ชั้น 2

[...]

อ่านต่อ

12 ธ.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

6 ธ.ค.61 นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนาม mou “Dongluang Smart Kids” เด็กดงหลวงไอคิวดี เติบโตดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงหลวง

[...]

อ่านต่อ

6-8 ธ.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมด้วย น.ส.อมรรัตน์ มีเที่ยง พัฒนากร และนายสุพจน์ ดีพันธ์ ผญบ.หนองหนาว ม.2 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบ

[...]

อ่านต่อ