สพอ.ดงหลวง วันที่ 18 ธ.ค. 61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยทีมงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนวันที่หนึ่ง เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทักษะการถ่ายทอด วิเคราะห์อาชีพตามศักยภาพของชุมชน ทุนชุมชน โอกาสความสำเร็จ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

18 ธ.ค. 61 การปฏิบัติงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ ๙ และสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว”ณ วัดบ้านกกตูม ม.1 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

สพอ.ดงหลวง วันที่ 17 ธ.ค. 61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้นายถนัด ม่วงนาคำ พัฒนากรประจำตำบลดงหลวง พร้อมด้วยนายวิษณุ ทองบพิตร นว.พช.ปก. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจการสำรวจข้อมูล จปฐ. แก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

17 ธ.ค. 61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยนายนิวัฒนพงษ์ นาโสก ฬฒนากร ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจการสำรวจข้อมูล จปฐ แก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ ในพื้นที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

15 ธ.ค.61 นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นอภ.ดงหลวง นำหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารทัองถิ่น จิตอาสา กำนัน ผญบ. ปชช.ต.พังแดง ฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สาธารณ บ.ติ้ว และฝายน้ำล้นห้วยบางทราย บ.ติ้ว ม.3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จำนวน 200 คน

12 ธ.ค.61 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์สืทธิ์ สกุลลิขเลศสีมา รองผูว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะติดตามการดำเนินงาน ศปปส.อ.ดงหลวง ได้มาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหาร อปท./สถานศึกษา กำนัน ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม และรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง ชั้น 2

12 ธ.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

6 ธ.ค.61 นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนาม mou “Dongluang Smart Kids” เด็กดงหลวงไอคิวดี เติบโตดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงหลวง

6-8 ธ.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมด้วย น.ส.อมรรัตน์ มีเที่ยง พัฒนากร และนายสุพจน์ ดีพันธ์ ผญบ.หนองหนาว ม.2 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบ