27 พ.ย.61 จังหวัดมุกดาหาร เปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2561/62 ณ สหกรณ์การเกษตรดงหลวง โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายศุภกร มูลสุวรรณ เป็นประธานในพิธี และมีนายอำเภอดงหลวงและ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ เข้าร่วมงานในครั้งนี

26 พ.ย. 61 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ได้มาติดตามการดำเนินงานโครงการศิลปาชีพสานแว้-นาโคกกุง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาอาชีพนกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

26 พ.ย. 61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ น.ส.อมรรัตน์ มีเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP เข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

25 พ.ย. 61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ น.ส.อมรรัตน์ มีเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค อ.เมือง จ.สกลนคร

วันที่ 21/พฤศจิกายน/2561 เวลา 1000 น. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ​ระดับอำเภอ ร่วมต้อนรับ​ พล.อ.ต.สุขพิชัย​ สุนทรบุระ​ รองเลขาธิการ​พระราชวัง​ และนายชยันต์​ ศิริมาศผวจ.มุกดาหาร​ นาย​บุญธรรม​ วิเศษลา​ ผู้พิพากษา​หัวหน้า​ศาลจังหวัด​มุกดาหาร​ และหน.ส่วนราชการ​ ในงานถวายผ้าไตร​จีวรและสังฆทาน​พระราชทาน ณ​ วัดป่าภูผาผึ้ง​ ม.3​ บ้านนาโคกกุง​ ต.กกตูม​ อ.ดงหลวง​ จ.มุกดาหา

23 พ.ย. 61 นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ณ ห้องคอนเวนชั่น มุกดาหารแกรนด์โฮเต็ล โดยมีนายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง และกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 39 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนึ้

23 พ.ย.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิทแพ็คเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

22 พ.ย.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัดทุกจังหวัด และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ รวม 954 คน

วนนี้ 8 พ.ย. 2561 เวลา 09.09 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทอดถวายกฐินสามัคคีอำเภอดงหลวง ที่วัดร่มโพธิทองวนาราม บ้านโสก ม.8 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ยอดกฐินรวม 210,139 บาท