“มุกดาหารฉลองครบ 36 ปี โชว์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เน้นจุดขาย OTOP ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชน ดึงนักท่องเที่ยวทั่วประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจ” 26 กันยายน 2561 เวลา 18.00น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็นประธานเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนื่องในวันสถาปนา 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว(แอ่งเล็ก แอ่งกลาง แอ่งใหญ่) เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ของจังหวัดมุกดาหารให้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน(นายอาจณรงค์ สัตยพานิช) พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร(นางสาวศศิธร ปัญญาไว) หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของแต่ละชุมชน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก

21 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ น.ส.อมรรัตน์ มีเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ตำบลดงหลวง ณ ศาลาประชาคมบ้านเปียด ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

วันที่ 12ก.ย.61นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ นายถนัด ม่วงนาคำ นว.พช.ชำนาญการ ร่วมประชุมครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านหนองบัวน้อย ม.6 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

19 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ นายนิวัฒนพงษ์ นาโสก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ตำบลกกตูม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

20 ก.ย. 61 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอดงหลวง (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลเพิ่มเติมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

20 ก.ย. 61 เวลา 13.30 น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดหาร เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ หน.กลุ่ม/ฝ่าย เพื่อเตรียมการ/ซักซ้อมงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

3 ก.ย.61 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานการประชุมส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ในการนี้นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันในเขตอำเภอดงหลวง เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมที่ว่าอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร