29 มิ.ย. 61 นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มอบอุปกรณ์ที่ขาดแคลนและจำเป็นในการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์ศิลปชีพบ้านหนองแคน ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

26 มิ.ย.61 นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานเปิดงาน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 โดยมีส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้นำชุมชน ภาคธุรกิจ เข้าร่วมงาน กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้ายนิทรรศการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

26 มิ.ย.61 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายระฐบาลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองบัว ณ ห้องประชุม อบต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมีนายก อบต.หนองบัว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กม. แกนนำชุม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

26 มิ.ย.61 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายระฐบาลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองบัว ณ ห้องประชุม อบต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมีนายก อบต.หนองบัว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กม. แกนนำชุม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

22 มิถุนายน 2561 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 ต. หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร