20 เม.ย.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ออกติดตามครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านนาโคกกุง ม.3 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พร้อมมอบวัสดุฝึกอาชีพการทำไม้กวาด จำนวน 31 ครัวเรือน…..

(Visited 118 times, 1 visits today)