18 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ นายอำเภอดงหลวง เป็นตัวแทนอำเภอร่วมในพิธีอันเชิญดอกไม้จันทน์ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ