โครงสร้างบุคคลากร

นายพัฒนา วงศ์ประทุม
พัฒนาการอำเภอดงหลวง
นายถนัด ม่วงนาคำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นายนิวัฒนพงษ์ นาโสก
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นางสาวเอมอร วังคะฮาต
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นายศุภชาติ แสนบุญศิริ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
(Visited 681 times, 1 visits today)