โครงสร้างบุคคลากร

นายพัฒนา วงศ์ประทุม
พัฒนาการอำเภอดงหลวง
ว่าที่ร้อยตรีสมนึก จิตอามาตย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นายนิวัฒนพงษ์ นาโสก
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นางสาวเพ็ญพัฒน์ สุระแสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
(Visited 519 times, 1 visits today)