นายพัฒนา วงศ์ประทุม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดงหลวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร