@ สพอ.ดงเจริญ@ ดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร กิจกรรม “สตรีทันสมัย บุคลิกดี มีความสามารถ”

@ สพอ.ดงเจริญ@ วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.ดงเจริญ@ วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

@ สพอ.ดงเจริญ@ วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.ดงเจริญ@ติดตามกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผู้ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จในปีงบประมาณ 2562

@ สพอ.ดงเจริญ@ วันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.ดงเจริญ@ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2563

วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวภัชรี บุญม [...]

อ่านต่อ