ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอดงเจริญ
ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ  
จังหวัดพิจิตร, 66210 เบอร์โทรศัพท์ 056 905478
FAX 056 905478
อีเมล์ cdd_dongjareun@hotmail.com

(Visited 54 times, 1 visits today)