☀🌻พช.ดงเจริญ จ.พิจิตร🌻☀ ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

☀🌻พช.ดงเจริญ จ.พิจิตร🌻☀
ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
📆วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
🖋️นางสาวอนุสรา ชื่นเทศพัฒนาการอำเภอดงเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดงเจริญ ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โคก หนอง นา โมเดล ชุมชนท่องเที่ยว วิถีไทย วิถีชีวิต วิถีชนบท โดยมี นายสิทธิพันธ์ บุตรศรี นายอำเภอดงเจริญ ร่วมกับ พระครูสิริสุตโสภณ ดร. เจ้าคณะอำเภอดงเจริญ ประธานคณะกรรมการชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดสำนักขุนเณร และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชนคุณธรรมฯ นักเรียนโรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) คณะครู,นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่วังหว้าและนักเรียนโรงเรียนวังก้านเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม
📍ณ วัดสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
📸ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สพอ.ดงเจริญ

(Visited 6 times, 1 visits today)