เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอดงเจริญ ร่วมมอบเงินสร้างโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา10.00 น. นางสาวอนุสรา ชื่นเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการ แทนพัฒนาการอำเภอดงเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอดงเจริญ และเจ้าหน้าที่ เครือข่าย กทบ. ร่วมส่งมอบเงินสนับสนุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามอำเภอดงเจริญ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 15,000 บาท โดยมีนายสิทธิพันธ์ บุตรศรี นายอำเภอดงเจริญ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลดงเจริญ

(Visited 13 times, 1 visits today)