วันที่3 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอดงเจริญ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ หอประชุมอำเภอดงเจริญ โดยมีนายวรวุฒิ อินตะมะ นายอำเภอดงเจริญเป็นประธานในพิธี

(Visited 63 times, 1 visits today)