@ สพอ.ดงเจริญ@ ดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร กิจกรรม “สตรีทันสมัย บุคลิกดี มีความสามารถ”

@ สพอ.ดงเจริญ@ วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอดงเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงเจริญ ดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร กิจกรรม “สตรีทันสมัย บุคลิกดี มีความสามารถ”งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท งบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) โดยวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ดำเนินการอบรมและฝึกปฏิบัติ ด้วยการทบทวนสร้างความรู้ในบทบาทหน้าที่ กพสม./กพสต./กพสอ.และฝึกปฏิบัติจริงการพัฒนาบุคลิกภาพของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดงเจริญ ให้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) จำนวน 55 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4 คน รวม 220 คน ณ หอประชุมอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

(Visited 28 times, 1 visits today)