@ สพอ.ดงเจริญ@ พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอดงเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงเจริญ และประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยพุก จัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านห้วยพุก โดยจัดขบวนอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมรับแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี นายอำเภอดงเจริญ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยพุก หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

(Visited 11 times, 1 visits today)