นางสาวภัชรี บุญม่วง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดงเจริญ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

บริการของเรา