ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้, ถนนพะเยา-เชียงคำ, ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา, 56120 เบอร์โทรศัพท์ 054491474
FAX 054491474
อีเมล์ tanongsupajait@cdd.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/dokkhamthai.develop

(Visited 2,512 times, 1 visits today)