ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP

🖍 🎬 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ และทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ให้คำแนะการขึ้นทะเบียนสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP และชี้แจงแนวทางการดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดพะเยาให้กับ นางเนาวรัตน์ วงค์โยธา ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ จากผ้า ของบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)