ต้อนรับพัฒนากรใหม่ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้

🖍 🎬 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมต้อนรับ นางสาวเจนจิรา หาญป้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ซึ่งได้ย้ายจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกามยาวมาปฏิบัติหน้าที่่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ในการนี้ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ได้นำนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่มาปฏิบัติหน้าที่เข้ารายงานตัวกับนายอำเภอดอกคำใต้เพื่อรับการชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติราชการในอำเภอดอกคำใต้
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 9 times, 1 visits today)