ประชุม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอดอกคำใต้

🖍 🎬 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดการประชุม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอดอกคำใต้ ณ ห้องประชุมอำเภอดอกคำใต้ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อคัดเลือกผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน OTOP City 2022 จัดทำแผนปฏิบัติการและชี้แจงแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการ OTOP อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)