ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับพัฒนาการจังหวัดพะเยา

🖍 🎬 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ณ บ้านพักของพัฒนาการจังหวัดพะเยา โดยภายในงานดังกล่าวได้มีการมอบช่อดอกไม้และจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้กับ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพะเยา
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)