ร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านการค้าการลงทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดพะเยา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ตั้งเเต่เวลา 13.30 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมการประชุมประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านการค้าการลงทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและนายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี นางศุภมิตร เต็งเผ่ พานิชย์จังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมฯ โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมทราบ
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)