ร่วมถ่ายทอดสด Facebook live ส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ของอำเภอดอกคำใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🖍 🎬 วันที่ 21 พฤสจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ นายประจักษ์ ไชยวงค์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ และตัวแทนผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกันถ่ายถอดสดการจำหน่ายสินค้า OTOP ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการภายในอำเภอดอกคำใต้และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ณ ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สินค้า OTOP ของอำเภอดอกคำใต้และตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ของอำเภอดอกคำใต้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการของอำเภอดอกคำใต้
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 4 times, 1 visits today)