ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🖍 🎬 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) งวดปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ให้กับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 ได้รับทราบ ทั้งนี้ภายในที่ประชุมฯยังได้มีการคัดเลือก ประธาน รองประธานและเลขานุการของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 อีกด้วย
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 12 times, 1 visits today)